Meedenken over de koers van de school?

Vanaf januari 2020 is er vacature in de medezeggenschapsraad. Hier vindt u meer informatie. U kan vrijblijvend informatie inwinnen via mr@absmiddelburg.nl