Op school gebruiken we de beslisboom bij neusverkoudheid opgesteld door Boink. Met de beslisboom kan school of de ouder bepalen of een kind met een neusverkoudheid wel of niet mag komen.

Er is een beslisboom voor kinderen van 0-6 jaar (t/m groep 2) en een beslisboom voor kinderen van 7 t/m 12 jaar (groep 3 t/m 8).