ABS wordt KiVa-school!

Een goed pedagogisch klimaat is het fundament van een fijne school! Wij zijn hier zuinig op en wij introduceren in het schooljaar 2017 – 2018 KiVa.

KiVa  is een schoolbreed programma, gericht op positieve groepsvorming en het versterken van de sociale veiligheid. KiVa stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief tegengegaan. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. 

Hier leest u alvast meer over KiVa. Tegen de start van het nieuwe schooljaar worden ouders verder geïnformeerd.

 

2016-12-21T22:05:47+00:00