ABS Middelburg krijgt met overtuiging het oordeel ‘goed’ van de onderwijsinspectie.

Klik hier voor het definitieve rapport. Dit zal begin mei op de website van de onderwijsinspectie worden geplaatst.

 

De onderwijsinspectie heeft zich zeer lovend uitgesproken over de onderwijskwaliteit op de ABS Middelburg.  Na 2 dagen van onderzoek door 2 inspecteurs hebben het team en bestuur dinsdagmiddag 29 januari met trots het oordeel GOED van de inspecteurs ontvangen. 

Een school heeft op 4 bepaalde domeinen ‘goed’ nodig voor het totaaloordeel goed. Op maar liefst 11 van de 14 domeinen scoort de ABS ‘goed’.  

De inspectie was te spreken over het voornemen van de ABS om over de gehele linie goed te willen scoren, omdat voor goed onderwijs de samenhang tussen de domeinen zo belangrijk is. De ABS zal zich daarom ook niet profileren richting 1 specialisme en zal derhalve niet gaan voor het predicaat excellent, dat op die wijze is ingericht. 


De inspectie ziet in de ABS een professionele organisatie, die met recht een lerende organisatie kan worden genoemd. De school kent een heldere organisatiestructuur, die eraan bijdraagt dat de grote school voor de leerlingen ‘klein, vertrouwd en veilig’ aanvoelt. Ouders hebben dit gevoel van veiligheid bevestigd. 
De inspecteurs roemden het enthousiasme van de teamleden. Hun werk wordt volgens hen gekenmerkt door deskundigheid, zorgvuldigheid en een grote mate van samenwerking. Onder meer de wijze waarop het brede leerstofaanbod, de extra ondersteuning en het pedagogische klimaat worden gerealiseerd, werd geprezen.

De inspectie waardeert het dat de school onderscheidende ambities  heeft en vindt dat deze eigen ambities overtuigend zijn waargemaakt.

De domeinen die met ‘goed‘ werden beloond waren:
Onderwijsproces: (1) Aanbod, (2) zicht op ontwikkeling, (3) (extra) ondersteuning, (4) samenwerking, (5) toetsing & afsluiting
Schoolklimaat: (6) Veiligheid en (7) Pedagogisch Klimaat
Onderwijsresultaten: (8) Sociale en maatschappelijke competenties, (9) vervolgsucces (van leerlingen op de middelbare school)
Kwaliteitszorg en ambitie: (10) Kwaliteitszorg, (11) Kwaliteitscultuur

De volgende domeinen scoorden voldoende: (12) didactisch handelen (“zit tegen goed aan”), (13) resultaten en (14) verantwoording/dialoog.
Het team van de ABS gaat zich inspannen om dit mooie oordeel te blijven waarmaken en gaat de tips die het kreeg van de inspecteurs, gebruiken om zich verder te verbeteren.