Het team van de ABS wenst u een gelukkig, gezond en mooi nieuw jaar toe!

We gaan komende maanden weer mooie stappen zetten om onze leerlingen een fijne schooltijd en goede ontwikkelingskansen te kunnen blijven geven.

Naast blijvende aandacht voor spelend leren en het aanleren van  basisvaardigheden, gaan we:

  • een leerlingportfolio introduceren, waarmee we de leerlingen nog meer bij hun leerproces betrekken;
  • vullen we onze leerlijn ICT-vaardigheden aan met programmeervaardigheden en computational thinking;
  • werken we aan een meer geleidelijke overgang van groep 2 naar groep 3, door de werkwijzen meer op elkaar af te stemmen;
  • gaan we de plannen voor een vernieuwd schoolplein concretiseren en uitvoeren!

Kortom: de ABS is klaar voor een bruisend en energiek 2020!