Inmiddels is duidelijk geworden dat iets meer dan 80% van de medewerkers het werk op deze dag neerlegt. We zijn dan ook genoodzaakt de ABS op woensdag 12 september voor kinderen te sluiten. 

waarom wordt er gestaakt?
Het team waardeert de al ingezette maatregelen op het gebied van werkdrukgelden en salarisverhogingen voor leerkrachten. Toch kiest het overgrote deel van het team om te staken, omdat er grote zorgen zijn voor de toekomst van het primair onderwijs. Het mooie beroep van leerkracht heeft een positiever imago nodig, zodat er meer mensen kiezen voor dit vak. Alleen dan kan de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijven. Een eerlijk salaris (ondanks de ingezette maatregelen verdient een leraar in het VO – met dezelfde opleiding – meer dan een leraar op de basisschool) hoort daarbij.  

standpunt bestuur 
Het bestuur heeft begrip voor de staking. Het bestuur deelt de zorgen over de kwaliteit van het onderwijs in de toekomst als gevolg van dreigende lerarentekorten, veroorzaakt door een matig imago, waarvan het salaris een onderdeel is. 

opvang 
We hopen dat het u lukt, indien nodig, uw kind(eren) onder te brengen bij de kinderopvangorganisaties of in het informele circuit (familie, vrienden, klasgenoten, buren). Mocht u hiermee grote problemen ervaren, kan u dit tot en met 5 september doorgeven via directie@absmiddelburg.nl.  We zullen ons dan inspannen een oplossing hierovor te vinden. 

peutergroep, kinderopvang, BSO 
Deze groepen zijn op 12 september gewoon geopend.