Studiedagen

donderdag 22 september 2022 gr 1 t/m 8

dinsdag 18 oktober 2022 gr 1 t/m 8

vrijdag 9 december 2022 gr 1/2 

maandag 6 februari 2023 gr 1 t/m 8

vrijdag 17 februari 2023 gr 1 t/m 8

maandag 27 maart 2023 gr 1 t/m 8

woensdag 17 mei 2023 gr 1/2 


Toelichting op de planning van de studiedagen:

We houden rekening met de volgende aspecten:

* uiteraard de doelstelling: kwaliteitsverbetering en - onderhoud.
* beschikbaarheid van externen;
* spreiding over het jaar;
* de vele parttimers en daardoor spreiding over de dagen;
*  korte dagen (woensdag en vrijdag) en lange dagen in relatie tot het aantal lesuren.

 

Vakantierooster schooljaar 2022-2023


Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 25 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie vrijdag 17 februari t/m 24 februari 2023
Goede Vrijdag 7 april 2023
Pasen 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaartsdag 18 + 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2023

* let op: de leerlingen zijn reeds op vrijdag 17 februari vrij vanwege de studiedag.

 

ABS Middelburg

Adres:
Zuidsingel 17
4331 RR Middelburg

Telefoon:
0118-613508

Mail
info@absmiddelburg.nl

Neem contact op!
Onze kernwaarden
Tijden
Agenda

Puur

Passie

Persoonlijk

Prestatie

Plezier