Studiedagen

maandag 20 september 2021:    groep 1 t/m 8
dinsdag 19 oktober 2021:            groep 1 t/m 8
woensdag 8 december 2021:      groep ½ (voor groep 3 en hoger is er gewoon school)
donderdag 3 februari 2022:       groep 1 t/m 8
vrijdag 25 februari 2022:            groep 1 t/m 8
vrijdag 18 maart 2022:                groep ½ (voor kinderen uit groep 3 en hoger is er gewoon school)
vrijdag 1 april 2022:                     groep 1 t/m 8


Toelichting op de planning van de studiedagen:

We houden rekening met de volgende aspecten:

* uiteraard de doelstelling: kwaliteitsverbetering en - onderhoud.
* beschikbaarheid van externen;
* spreiding over het jaar;
* de vele parttimers en daardoor spreiding over de dagen;
*  korte dagen (woensdag en vrijdag) en lange dagen in relatie tot het aantal lesuren.

 

Vakantierooster 2021-2022

25-29 oktober 2021: Herfstvakantie
24 december 2021 t/m 7 januari 2022: Kerstvakantie
28 februari t/m 4 maart 2022: Voorjaarsvakantie*
15 -18 april 2022: Goede Vrijdag | Pasen
25 april t/m 6 mei 2022: Meivakantie

26 en 27 mei 2022: Hemelvaart
6 juni 2022: Tweede Pinksteren

25 juli t/m 2 september 2022: Zomervakantie

* let op: de leerlingen zijn reeds op vrijdag 25 februari vrij vanwege de studiedag.

 

Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 25 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie vrijdag 17 februari t/m 24 februari 2023
Goede Vrijdag 7 april 2023
Pasen 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaartsdag 18 + 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2023

ABS Middelburg

Adres:
Zuidsingel 17
4331 RR Middelburg

Telefoon:
0118-613508

Mail
info@absmiddelburg.nl

Neem contact op!
Onze kernwaarden
Tijden
Agenda

Puur

Passie

Persoonlijk

Prestatie

Plezier