Vakantierooster 2020 - 2021
Herfstvakantie 19 - 23 oktober 2020
Kerstvakantie

21 december 2020 - 1 januari 2021

*alle kinderen zijn op vrijdag 18 december vanaf 12.00 uur vrij.

Voorjaars/carnvalvak.

12 - 19 februari 2021

*Let op! De kinderen zijn ook al op vrijdag 12 februari de hele dag vrij.

Goede vrijdag / Pasen 2 - 5 april 2021
Meivakantie 26 april 2021 - 7 mei 2021
Hemelvaartsdag 13 en 14 mei 2021 
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 26 juli 2021 - 3 september 2021

 

Studiedagen

maandag 20 september 2021:    groep 1 t/m 8
dinsdag 19 oktober 2021:            groep 1 t/m 8
woensdag 8 december 2021:      groep ½ (voor groep 3 en hoger is er gewoon school)
donderdag 3 februari 2022:       groep 1 t/m 8
vrijdag 25 februari 2022:            groep 1 t/m 8
vrijdag 18 maart 2022:                groep ½ (voor kinderen uit groep 3 en hoger is er gewoon school)
vrijdag 1 april 2022:                     groep 1 t/m 8


Toelichting op de planning van de studiedagen:

We houden rekening met de volgende aspecten:

* uiteraard de doelstelling: kwaliteitsverbetering en - onderhoud.
* beschikbaarheid van externen;
* spreiding over het jaar;
* de vele parttimers en daardoor spreiding over de dagen;
*  korte dagen (woensdag en vrijdag) en lange dagen in relatie tot het aantal lesuren.

 

Vakantierooster 2021-2022

25-29 oktober 2021: Herfstvakantie
24 december 2021 t/m 7 januari 2022: Kerstvakantie
28 februari t/m 4 maart 2022: Voorjaarsvakantie
15 -18 april 2022: Goede Vrijdag | Pasen
25 april t/m 6 mei 2022: Meivakantie

26 mei 2022: Hemelvaart
6 juni 2022: Tweede Pinksteren

25 juli t/m 2 september 2022: Zomervakantie

ABS Middelburg

Adres:
Zuidsingel 17
4331 RR Middelburg

Telefoon:
0118-613508

Mail
info@absmiddelburg.nl

Neem contact op!
Onze kernwaarden
Tijden
Agenda

Puur

Passie

Persoonlijk

Prestatie

Plezier