Passend onderwijs

De ABS wil elke leerling passend onderwijs aanbieden. Dat wil voor ons zeggen: voor elke leerling een omgeving creëren waarin het geprikkeld en uitgedaagd wordt, zodat iedere leerling zijn / haar talenten optimaal kan ontwikkelen. De leerkrachten van onze school begeleiden de leerlingen op een kundige, persoonlijke en warme manier.

Dat doen we door flexibel te organiseren binnen de school,  door de onderwijsbehoeften van het kind centraal te stellen in de dagelijkse onderwijspraktijk in alle groepen en door leerkrachten, intern begeleiders en onderwijsassistenten bij te scholen.

We kunnen dit niet altijd alleen. De ABS is aangesloten bij het samenwerkingsverband Kind op 1. In dit bestuur zijn nagenoeg alle Walcherse schoolbesturen voor basis- en speciaal (basis)onderwijs vertegenwoordigd, met als doel voor alle Walcherse kinderen zo nabij mogelijk passend onderwijs te verzorgen. Kind op 1, ABS en ouders zoeken de samenwerking met elkaar op als de ontwikkeling van een kind hierom vraagt. 

Via deze samenwerking worden we door ambulante begeleiders en andere professionals ondersteund in onze ambitie. Wanneer we het onderwijs voor een kind zelf niet passend genoeg kunnen maken, gaan we met het Loket van het Samenwerkingsverband in overleg over extra ondersteuning. Sommige kinderen komen in aanmerking voor een arrangement, waardoor extra begeleiding op school mogelijk is. 

Soms blijkt dat we het onderwijs niet passend genoeg kunnen maken. We gaan dan met ouders en de leden van het Loket op zoek naar een school, waar het kind beter tot zijn recht komt.

Hier vindt u de website van het Samenwerkingsverband Kind op 1. U vindt er veel meer informatie over passend onderwijs. Hoe 'passend onderwijs' in dit samenwerkingsverband is georganiseerd, is vastgelegd in het ondersteuningsplan

Hier vindt u ons schoolondersteuningsprofiel

Het Loket van het samenwerkingsverband is te bereiken via 0113-228887. U kunt het loket ook bereiken per mail op loket@swvkindop1.nl.

ABS Middelburg

Adres:
Zuidsingel 17
4331 RR Middelburg

Telefoon:
0118-613508

Mail
info@absmiddelburg.nl

Neem contact op!
Onze kernwaarden

Puur

Passie

Persoonlijk

Prestatie

Plezier