Passend onderwijs

De ABS wil elke leerling passend onderwijs aanbieden. Dat wil voor ons zeggen: voor elke leerling een omgeving creëren waarin het optimaal geprikkeld en uitgedaagd wordt zijn / haar talenten optimaal te ontwikkelen en waar het kundig, persoonlijk en warm begeleid wordt waar het nodig is.

Dat doen we door flexibel te organiseren,  door de onderwijsbehoeften van het kind centraal te stellen, door leerkrachten, interne begeleiders en onderwijsassistenten bij te scholen.

We kunnen het niet altijd alleen. De ABS is aangesloten bij het samenwerkingsverband Kind op 1. In dit bestuur zijn nagenoeg alle Walcherse schoolbesturen voor basis- en speciaal (basis)onderwijs vertegenwoordigd. Dit bestuur heeft als doel voor alle Walcherse kinderen zo nabij mogelijk passend onderwijs te verzorgen.

Via deze samenwerking worden we door ambulante begeleiders en andere professionals ondersteund in onze ambitie. Wanneer we het onderwijs voor een kind zelf niet passend genoeg kunnen maken, gaan we met het Loket van het Samenwerkingsverband in overleg over extra ondersteuning. Sommige kinderen komen in aanmerking voor een arrangement, waardoor extra begeleiding op school mogelijk is. 

Soms blijkt dat we het onderwijs niet passend genoeg kunnen maken. We gaan dan met ouders en de leden van het Loket op zoek naar een school, waar het kind beter tot zijn recht komt.

Hier vindt u de website van het Samenwerkingsverband Kind op 1. U vindt er veel meer informatie over passend onderwijs. Hoe 'passend onderwijs' in dit samenwerkingsverband is georganiseerd, is vastgelegd in het ondersteuningsplan.

Hier vindt u ons schoolondersteuningsprofiel. 

Het Loket van het samenwerkingsverband is te bereiken via 0118 760033. U kunt het loket ook bereiken per mail op loket@smvkindop1.nl.

ABS Middelburg

Adres:
Zuidsingel 17
4331 RR Middelburg

Telefoon:
0118-613508

Mail
info@absmiddelburg.nl

Neem contact op!
Onze kernwaarden

Puur

Passie

Persoonlijk

Prestatie

Plezier