Rapport onderwijsinspectie

Zie hier het rapport van de onderwijsinspectie (2019)

Hier vindt u de samenvatting van het schoolplan 2019-2023.

Hier vindt u het schoolplan 2019-2023.

 

Spelend leren in de onderbouw

Zie hier een filmpje waarin ons thematisch werken in groep 1-2 zichtbaar is. Spelend leren staat hierbij centraal. Alle ontwikkelingsgebieden komen hierin terug. 

 

Algemeen

De ABS verzorgt onderwijs voor 4 tot 12 jarigen. De kinderen zitten met leeftijdgenoten in acht jaargroepen. Het onderwijs in deze groepen heeft een doorgaande lijn die afgestemd is op de ontwikkeling van de leerlingen. Ons onderwijs bereidt kinderen voor op hun toekomst in snel veranderende wereld vol kansen en bedreigingen. 

De basis van ons onderwijs is een veilig en prettig pedagogisch klimaat. We besteden veel aandacht aan de sfeer in de klas, aan de positie van kinderen in hun groep en aan de omgang van leerlingen met elkaar en met hun leerkrachten. 

Ons onderwijs kent 4 pijlers:

* samenwerken als belangrijke vaardigheid;

Om op prettige en succesvolle wijze te functioneren in het vervolgonderwijs en in de maatschappij worden samenwerkingsvaardigheden verwacht. We oefenen samenwerken vanaf groep 1. 

* goede leerlingenzorg

Goede leerlingenzorg zit in het DNA van onze school! Instructie, organisatie, oefening en lesaanbod wordt aangepast aan wat de leerling nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. We besteden veel tijd aan de juiste zorg voor elk kind. Bij ingewikkelde hulpvragen schakelen we  ambulante diensten in.

* breed leerstofaanbod en aandacht voor individuele talentontwikkeling

Samen  met ouders en instanties om ons heen bieden we een breed en afwisselend onderwijsaanbod. Cultuur, historie, wereldgodsdiensten, ICT, sport, dans en muziek hebben een plek in ons aanbod.

veel aandacht voor de basisvaardigheden taal - lezen en rekenen;

We leggen een stevige basis op het gebied van deze basisvaardigheden. Belangrijk, omdat het een basis is om daarna te kunnen specialiseren. We hebben leerkrachten met extra kennis in dienst en schakelen experts in voor extra ondersteuning.

ABS Middelburg

Adres:
Zuidsingel 17
4331 RR Middelburg

Telefoon:
0118-613508

Mail
info@absmiddelburg.nl

Neem contact op!
Onze kernwaarden

Puur

Passie

Persoonlijk

Prestatie

Plezier