Klachtenregeling

Klachtenregeling 2018-03-06T14:35:10+00:00

sociaal veiligheidsplan

Een klimaat waarin kinderen, ouders en medewerkers zich prettig en veilig voelen is de basis van alle andere ontwikkelingen en activiteiten. In het sociaal veiligheidsplan is beschreven hoe we op de ABS werken aan de sociale veiligheid.

U kan het sociaal veiligheidplan hier downloaden.

 

klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, kunnen misverstanden of problemen ontstaan. Het is voor iedereen het prettigst als dit snel en naar tevredenheid voor iedereen wordt opgelost.

Die oplossing ligt in eerste instantie bij de direct betrokkenen. Als de direct betrokkenen er samen niet uitkomen, kan de hulp van de schoolleiding of interne begeleiding worden ingeroepen.

Als dit geen oplossing biedt, is er een klachtenprocedure. Hier vindt u de klachtenregeling.

interne vertrouwenspersoon

De ABS kent 2 interne vertrouwenspersonen. Dit zijn mevrouw Martine van Pelt en mevrouw Anita Lourense. Zij zijn bereikbaar via vertrouwenspersoon@absmiddelburg.nl.

externe vertrouwenspersoon

De ABS kent 1 externe vertrouwenspersoon: mevrouw M.A. Kapteijn, 0118 - 634259. Per mail is zij bereikbaar op kapteijn@buntsmakapteijn.nl.

klachtencommissie 

De ABS is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van de Vereniging voor Bijzondere Scholen (VBS). Telefonisch te bereiken via 070 - 3315244 en per mail lkc@vbs.nl 

 

 

 

 

ABS Middelburg

Adres:
Zuidsingel 17
4331 RR Middelburg

Telefoon:
0118-613508

Mail
info@absmiddelburg.nl

Neem contact op!
Onze kernwaarden

Puur

Passie

Persoonlijk

Prestatie

Plezier