sociaal veiligheidsplan

Een klimaat waarin kinderen, ouders en medewerkers zich prettig en veilig voelen is de basis van alle andere ontwikkelingen en activiteiten. In het sociaal veiligheidsplan is beschreven hoe we op de ABS werken aan de sociale veiligheid.

U kan het sociaal veiligheidplan hier downloaden.

Gedragscode ABS versie 2018-2021

anti-pestcoördinator

We gunnen iedereen een fijne schooltijd en daar hoort pesten niet bij. We besteden veel aandacht aan preventie en bevorden een prettig leer-, werk- en speelklimaat. Lijkt het toch mis te gaan, of heeft u vragen, zorgen, ideeën of klachten die met pesten te maken hebben, dan kan u contact opnemen met onze anti-pestcoördinator. Dat is Jacqueline Wondergem, tevens groepsleerkracht. U kan haar bereiken via jacqueline.wondergem@absmiddelburg.nl

 

klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, kunnen misverstanden of problemen ontstaan. Het is voor iedereen het prettigst als dit snel en naar tevredenheid voor iedereen wordt opgelost.

Die oplossing ligt in eerste instantie bij de direct betrokkenen. Als de direct betrokkenen er samen niet uitkomen, kan de hulp van de schoolleiding of interne begeleiding worden ingeroepen.

Als dit geen oplossing biedt, is er een klachtenprocedure. Hier vindt u de klachtenregeling.

interne vertrouwenspersoon

De ABS kent 2 interne vertrouwenspersonen. Dit zijn mevrouw Hildie Brand en mevrouw Anita Lourense. Zij zijn bereikbaar via vertrouwenspersoon@absmiddelburg.nl.

externe vertrouwenspersoon

De ABS kent 1 externe vertrouwenspersoon: mevrouw M.P. Kapteijn, 0118 - 634259. Per mail is zij bereikbaar op kapteijn@buntsmakapteijn.nl.

klachtencommissie 

De ABS is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van de Vereniging voor Bijzondere Scholen (VBS). Telefonisch te bereiken via 070 - 3315244 en per mail lkc@vbs.nl

 

PRIVACY

 

Functionaris voor de gegevensbescherming

Onderwijsinstellingen zijn op grond van de privacyregelgeving (AVG) verplicht om een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De FG houdt intern toezicht op de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens door ABS Middelburg. De FG is ook aanspreekpunt voor betrokkenen met vragen of klachten over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door ABS Middelburg.

ABS Middelburg heeft de heer Jan Faasse als FG aangesteld. Betrokkenen kunnen met hem contact opnemen via:

e-mail: privacy@absmiddelburg.nl

of telefonisch via: 06 823 722 06

 

Documenten

In de volgende documenten wordt aangegeven welke gegevens wij van onze leerlingen verwerken en hoe wij hier binnen onze organisatie mee omgaan:

 

ABS Middelburg

Adres:
Zuidsingel 17
4331 RR Middelburg

Telefoon:
0118-613508

Mail
info@absmiddelburg.nl

Neem contact op!
Onze kernwaarden

Puur

Passie

Persoonlijk

Prestatie

Plezier