Scholen op de kaart

Heel veel cijfers, van de ABS en van andere scholen, vindt u op de website Scholen op de Kaart, een initiatief van Vensters PO en de PO-Raad.

Tevredenheidmeting

Tevredenheidmetingen maken deel uit van ons kwaliteitssysteem. De informatie uit deze metingen gebruiken we om acties te formuleren, die voornamelijk in het volgende jaarplan worden opgenomen. Uitkomsten die directe actie vragen, worden op kortere termijn aangepakt.

U vindt hier de resultaten van de uitkomsten van de metingen van 2018.

 

Uitstroomgegevens

De uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs zijn:

2016-2017  2017-2018 2018-2019 2019-2020

 

VWO

           36%

50%

43 %

HAVO/VWO

16%

13 % 

10 %

             

HAVO

 23%

15 %

12 %

MAVO/HAVO

7%

7 %

19 %

MAVO

 10%

9 %

7 %

VMBO-b-k

7%

6 %

10 %

 

Scores eindtoets van de afgelopen 3 jaar: 

 jaar

      landelijk gemiddelde

             ABS-score

2019

                   536,1               538,6

2018

                   535,6                540,4

2017

                    535,6

               538,4

Toelichting bij de cijfers: cito-scores wisselen van jaar tot jaar. Uiteraard heeft dat ook te maken met de wisselende groepssamenstellingen.  Soms verlaten kinderen na groep 7 de basisschool, omdat zij vervroegd toe zijn aan een start op de middelbare school. Zij hebben in 2016 niet meegedaan aan de eindtoets, wat de score negatief heeft beïnvloed.

Het gebeurt dat op andere websites andere cijfers worden gepresenteerd. Vaak wordt dit veroorzaakt omdat bepaalde scores van kinderen niet meetellen, bijvoorbeeld omdat ze pas in groep 7 of 8 zijn ingestroomd of nog erg kort in Nederland wonen. We hanteren elk jaar dezelfde criteria, zoals deze worden voorgeschreven.

ABS Middelburg

Adres:
Zuidsingel 17
4331 RR Middelburg

Telefoon:
0118-613508

Mail
info@absmiddelburg.nl

Neem contact op!
Onze kernwaarden

Puur

Passie

Persoonlijk

Prestatie

Plezier