Bestuur/MR

Bestuur/MR 2018-03-06T14:35:18+00:00

bestuur

De ABS valt onder het bevoegd gezag van de Stichting voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag. Omdat de ABS de enige school is die onder dit bestuur valt, is hier sprake van een zogenoemde ‘eenpitter’.

Het bestuur bestaat uit vijf toezichthoudende bestuursleden en één uitvoerend directeur-bestuurder. Bestuursleden zijn:

  • de heer Ruben Leijnse (voorzitter)
  • mevrouw Ivette van der Sluijs
  • de heer Pieter van Namen
  • de heer Martijn Meeuwse
  • de heer Martijn Ruissen
  • de heer Sjoerd Sanderse (uitvoerend directeur - bestuurder)

Zie hier het jaarverslag / bestuursverslag 2017.

De peutergroep, kinderdagverblijf en BSO vallen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Stichting Kinderopvang Walcheren.

medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad geeft instemming en gevraagd en ongevraagd advies over het bestuursbeleid van de Stichting voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag. Deze raad bestaat op de ABS uit 8 personen: 4 medewerkers en 4 ouders.

Inspraak over de peutergroep, kinderdagverblijf en BSO vindt plaats in de oudercommissie.

De MR bestaat uit: 

 

oudergeleding:

mevrouw Wieteke Wolterbeek 

de heer Paul Adriaanse

mevrouw Lianne Hassels Mönning

de heer Frank Leeman 

 

personeelsgeleding

mevrouw Anita Lourense (leerkracht groep 6c)

mevrouw Karin Ploegaert (leerkracht groep 1-2 E + intern begeleider)

mevrouw Lotte Burgers (leerkracht groep 8a)

mevrouw Elien Roelstraete (leerkracht groep 1-2 b)

 

De MR is te bereiken via mr@absmiddelburg.nl of door de leden persoonlijk aan te spreken.

 

kindcentrumraad

In 2017 - 2018 zullen de medezeggenschapsraad (school) en ouderraad (opvang) zaken die voor ieders belang zijn bespreken in de kindcentrumraad. Deze raad komt dit jaar 2 - 3 x bijeen.

 

ABS Middelburg

Adres:
Zuidsingel 17
4331 RR Middelburg

Telefoon:
0118-613508

Mail
info@absmiddelburg.nl

Neem contact op!
Onze kernwaarden

Puur

Passie

Persoonlijk

Prestatie

Plezier