Kinderraad

De ABS  heeft een leerlingenraad gevormd, die graag Kinderraad genoemd willen worden. Dit omdat "de leerlingen niet alleen leerlingen zijn, maar ook kinderen.", aldus de Kinderraad. 

Jaarlijks in november wordt er in alle groepen 6, 7 en 8 een klassenvertegenwoordiger gekozen voor de Kinderraad. Voor elke vergadering van de Kinderraad wordt er in elke groep, door de vertegenwoordiger van die groep, een klassenvergadering gehouden waarin onderwerpen worden besproken en andere kinderen hun ideeën/punten kunnen inbrengen. Deze punten kunnen dan terug komen op de vergaderingen van de kinderraad. Ieder jaar zullen zij zeven keer vergaderen. Na elke vergadering wordt er door de kinderraad een verslag gemaakt. Dit verslag wordt verspreid onder de groepen 3 t/m 8.

Op deze pagina kunt u lezen over de beslissingen en ideeën van de Kinderraad.

De Kinderraad heeft ook een eigen e-mailadres: kinderraad@absmiddelburg.nl 

 

De Kinderraad 2017 - 2018 stelt zich voor:

Hoi ik ben Siebe uit 6Aen ik zit in de kinderraad omdat ik het belangrijk vind dat iedereen zich veilig voelt en dat iedereen het leuk heeft en dat ze zich veilig voelen.

Deze teksten worden aangevuld in februari 2018:

Hallo mijn naam is Julia ... en zit in 7b.

Ik zit en wou ik de kinderraad omdat ik dan mee kan beslissen en dat vindt ik erg leuk. Ik had het toen ik in groep 6 zat ik ook al geprobeerd maar toen kwam ik jammer genoeg niet in de kinderraad.
Ik vind het super leuk in de kinderraad ik zou er zo volgend jaar weer in willen!!!

Mijn naam is Fiene ...  en ik zit in 8B. Ik zit in de kinderraad omdat: 

* ik het heel leuk vind om de klas te vertegenwoordigen,
* er nog wat puntjes aan de ABS zitten waarvan ik het leuk zou leuk vinden om te verbeteren zoals:  
* een groener schoolplein, meer muziek in de klas en meer doen aan het milieu op school.

Hoi allemaal ik ben Okke

Ik ben Dean ... uit groep 6a. Ik zit in de kinderraad omdat ik het leuk vind om te praten over dat kinderen met een fijn gevoel naar school gaan. Zelf vind ik het ook leuk om na te denken over wat er misschien nog beter kan of wat er al goed gaat

Hallo allemaal, ik ben Siebe ik kom uit groep 7a. Dit is mijn tweede keer dat ik in de kinderraad zit omdat ik graag wil mee denken met de school.En zo veel mogelijk problemen oplossen
Hallo ik ben Gert-Jan... ik zit in groep 8A. Ik zit in de kinderraad, omdat ik graag wil meedenken en wil mee beslissen om de ABS een betere school te maken. ABS is natuurlijk een hele leuke school maar er zijn een paar verbeterpunten. Die verbeterpunten van de ABS wil ik graag vertellen en deze proberen op te lossen in de kinderraad.

Hallo ik ben Qiana...

De kinderraad 2017 - 2018:

Siebe - Julia - Fiene - Gert-Jan - Dean - Okke - Qiana

Puur

Passie

Persoonlijk

Prestatie

Plezier