Kinderraad

De ABS  heeft een leerlingenraad gevormd, die graag Kinderraad genoemd willen worden. Dit omdat "de leerlingen niet alleen leerlingen zijn, maar ook kinderen.", aldus de Kinderraad. 

Vanuit de groepen 6,7 en 8 is er vanuit iedere groep een afgevaardigde leerling (in het najaar democratisch gekozen op “De dag van de rechten van het kind”) die de
klas vertegenwoordigd. Samen met Anneke (directeur/bestuurder) en/of Tamara (adjunct/directeur) bespreken zij zaken die uit de klassenvergaderingen naar voren zijn gekomen, over uiteenlopende onderwerpen op de ABS. De eerste bijeenkomst stond de kennismaking met elkaar centraal en zijn er punten besproken die de
volgende keer op de agenda moeten staan. Sowieso staan voor de volgende bijeenkomst het groene schoolplein, de leerling wc’s, duurzaamheid en het (anti-)pestbeleid op de agenda. Na elke vergadering wordt er door de kinderraad een verslag gemaakt. Dit verslag wordt verspreid onder de groepen 3 t/m 8.

De Kinderraad heeft ook een eigen e-mailadres: kinderraad@absmiddelburg.nl 

De Kinderraad van dit schooljaar:

Van links naar rechts: 

Bovenaan: Kuzey, Neeltje, Quinten, Luca, Pepijn

Onderaan: Elise, Minou

Roos en Franca ontbreken op de foto. 

 

 

 

 

 

 

Puur

Passie

Persoonlijk

Prestatie

Plezier