Groep 7

Groep 7 2018-03-06T14:35:15+00:00

Voor praktische informatie over de groep, klik hier.

Groepen zeven verwerken de rekenlessen digitaal

Dit schooljaar werken de groepen zeven tijdens de lessen Wereld in Getallen met de digitale verwerkingssoftware.  De leerlingen bezitten gedurende de gehele dag een Chromebook zodat er ook later op de dag, tijdens bijv. contractwerk, gerekend kan worden. 

De leerlingen zijn gemotiveerd van start gegaan en de eerste toets staat al op het programma. Ook deze zal digitaal worden afgenomen. Dit laatste is niet nieuw voor de leerlingen.

 

 

Bezoek Oostkerk

Zoals eerder aangegeven bezoeken de leerlingen van de ABS in het kader van burgerschapsonderwijs de gebedshuizen van diverse wereldgodsdiensten. Vandaag bezochten de leerlingen de Oostkerk en leerden zij veel over het Protestantse Christendom en de geschiedenis van dit schitterende gebouw. De kinderen (en de leerkrachten...) waren onder de indruk!

 

Bright Ideas Challenge

De groepen 7 doen de komende weken mee aan de Bright Ideas Challenge. Binnen deze challenge gaan de leerlingen oplossingen bedenken voor grote uitdagingen. Voor 3 van de 17 UN global goals, wereldproblemen, mogen zij hun eigen creatieve en innovatieve uitvindingen en ideeën bedenken. De beste ideeën maken kans om de challenge te winnen. Deze ideeën zullen daadwerkelijk worden uitgevoerd in een VR visualisatie en worden getoond tijdens het Generation Discover Festival. 

Afgelopen week werden de eerste stappen van de challenge uitgevoerd en werd er nagedacht over de drie wereldproblemen, werden bestaande uitvindingen voor deze wereldproblemen beoordeeld en werd er een start gemaakt met het bouwen van een auto die op een zoutwateroplossing kan rijden.  

Bezoek Synagoge

In het kader van ons burgerschapsonderwijs maken de leerlingen van de groepen 7 kennis met verschillende wereldgodsdiensten. Vandaag bezochten de leerlingen de synagoge in de Herenstraat en leerden zij veel over het Jodendom en de geschiedenis van de synagoge in Middelburg.

 

Wie is het? 

Een leuke tussendoor activiteit in groep 7: Wie is het?

 

Bezoek Zeeuws Archief

De groepen 7 (en 8) brengen een bezoek aan het Zeeuws Archief. Kinderen leren over het belang en de functie van het archief en bekijken tevens een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. Voorafgaand aan het bezoek kregen de kinderen een gastles in de klas.

 Thema Kerst: iets doen voor een ander.

De groepen 7 schreven een brief aan 'eenzame ouderen' en vertellen hierin over hun dagelijks leven en wensen deze mensen fijne feestdagen toe. Dit mes snijdt aan meerdere kanten: iemand krijgt een brief en dat is fijn, kinderen leren zich inleven in mensen in andere situatie en oefenen hun schrijven in een echte context.

Maak jij een gaaf kapsel voor (bijna) niets?

Kun jij haargel maken met ingrediënten uit het keukenkastje? Twee leerlingen van groep 7 gingen op onderzoek uit.

img_7322img_7320img_7316img_7315

 

Sinterklaas

Ook dit jaar kwam de Sint weer langs. Wat een gezellige dag!

img_7648img_7653img_7668img_7749

 

Debatteren

De leerlingen van de groepen 7 hebben de afgelopen periode geoefend met debatteren. Door te debatteren leren leerlingen een standpunt in te nemen en deze te onderbouwen, voor een groep te spreken en kritisch te luisteren naar anderen. Daarnaast zorgt debatteren ook voor veel plezier!

img_7314img_7292img_7287

 

Dag van de rechten van het kind

Tijdens de dag van de rechten van het kind konden de leerlingen van groep 7 hun stem uitbrengen op één van de kandidaten voor de kinderraad van de ABS.

img_7309img_7304img_7310img_7308

 

Boomwhackers

Een muziekles in groep 7 met boomwhackers. Boomwhackers zijn gekleurde, plastic buizen. Elke kleur staat voor een noot op de notenbalk. Samenwerking met de hele groep zorgt er uiteindelijk voor dat er samen een lied kan worden gespeeld.

img_7256

 

Zeeuws Museum 

Als onderdeel van het Zeeuws Museum project hebben de leerlingen van groep 7 hun eigen emoji ontworpen. Deze emoji's zijn gebaseerd op wat de leerlingen in het museum hebben gezien.

img_7244img_7247img_7248

 

Boekdaten & Boekenmarkt

Tijdens de Kinderboekenweek met elkaar praten over boeken in de vorm van een boekdate en boeken verkopen en kopen tijdens de boekenmarkt.

img_6562img_6561img_6560img_6639img_6636img_6632

 

Plickers

De les wordt actief geëvalueerd met behulp van Plickers. De kinderen geven antwoorden met een QR-code. De leerkracht scant de antwoorden met zijn smartphone. De antwoorden worden zichtbaar via het digibord. Hoge betrokkenheid en veel plezier!

img_2428

ABS Middelburg

Adres:
Zuidsingel 17
4331 RR Middelburg

Telefoon:
0118-613508

Mail
info@absmiddelburg.nl

Neem contact op!
Onze kernwaarden

Puur

Passie

Persoonlijk

Prestatie

Plezier