Schooljaar 2020/2021:

Op de ABS wordt een gevarieerd cultuur aanbod geboden. Zo zijn we op 17/9 met de 3 groepen 7 naar de film Rosie & Moussa geweest (Film by the Sea) in de Kloveniersdoelen, gebaseerd op de bekroonde boeken van Michael De Cock en Judith Vanistendael. In de film stond de vriendschap van twee kinderen als kalm dobberend bootje op de woelige wateren van gebroken gezinnen en opgeklopte cultuurverschillen centraal. Ook worden er bezoeken afgelegd aan het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, aan een waterschap en een synagoge.

Tijdens onze gymlessen, twee maal per week, waarvan 1 van een vakleerkracht bewegingsonderwijs, krijgen onze leerlingen geregeld clinics (zaalvoetbal, handbal, badminton, rugby etc). Op 25/9  hebben ze een rugby clinic gehad van de Rugby Vereniging Oemoemenoe uit Middelburg.

Naast vakken als rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, krijgen de leerlingen Engels van een vakleerkracht, richten ze zich bij wereldoriëntatie op Europa en wordt mediabegrip steeds belangrijker. Zelfstandig en kindgericht werken, wordt bevorderd middels contractwerk, Muiswerk en Klasseplan.  Agendabeheer en plannen en maken van huiswerk staan ook dagelijks op het programma.

En natuurlijk worden de kinderen voorbereid op het verkeersexamen. In het voorjaar leggen ze het schriftelijk verkeersexamen af en in april is het praktijk examen, een fietstocht door de binnenstad van Middelburg.

Topoles: in groep 7 leren ze de kaart van Europa.

 

Schooljaar 2019/2020:

08-10-2019: Bezoek Bioscoop

We zijn vandaag met de leerlingen van de groepen 7 naar de bioscoop geweest en keken naar de film Wallay.

Wallay is een prachtig verhaal over familie, identiteit, je eigen plek vinden, cultuur en een jonge dappere jongen die naar de andere kant van de oceaan moet reizen om een deel van zichzelf te vinden. De film snijdt serieuze thema’s aan maar houdt steeds een optimistische ondertoon. Voor meer info:
Cinema Middelburg

 25-10-2019
Bezoek watersnoodmuseum

Stelopdracht Shivany (7C): Watersnoodmuseum

Het was bijzonder,heel leuk en leerzaam..
We bezochten alle vier de caisson´s.
In het begin gingen we een film kijken die heette Klaartje. Hij ging over een meisje en Koen haar broertje en Henk de beste vriend van Koen.

Caisson 1 heet het Caisson van feiten.

In Caisson 3 mochten we een Deens geschenkhuis in met oude dingen zoals een oude thee koker van vroeger en een oude badkamer en slaapkamers.

En in Caisson 4 kregen we een verhaal over Teun uit Goes. Hij was 3 dagen oud toen de ramp gebeurde en baby´s kunnen niet tegen de kou en kunnen dan sterven dus zijn ouders wikkelden hem in een deken en deden hem in een rieten mand met gaatjes en die mand staat daar en we keken nog een film en die heette het water blijft komen.

ABS Middelburg

Adres:
Zuidsingel 17
4331 RR Middelburg

Telefoon:
0118-613508

Mail
info@absmiddelburg.nl

Neem contact op!
Onze kernwaarden

Puur

Passie

Persoonlijk

Prestatie

Plezier