Schooljaar 2018-2019

Voor praktische informatie over de groep, klik hier.

kerkbezoeken: 
In de afgelopen periode hebben de leerlingen, in het kader van geestelijke stromingen, een bezoek gebracht aan de Petrus en Pauluskerk en de Nieuwe kerk. Voorafgaand hebben de kinderen in de klas al les gehad over het Protestantse en Rooms-Katholieke geloof. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen respect hebben voor een ieder in de samenleving. De basis voor het creëren van respect voor verschillende religies begint bij kennisoverdracht. In dit perspectief bezoeken groep 7 leerlingen de Synagoge en leerlingen van groep 8 de Moskee. Hieronder hebben vier kinderen iets geschreven over de bezoeken aan beide gebedshuizen.

Petrus en Pauluskerk:
"We gingen daar heen omdat we bij heilige huisjes in de klas over het Rooms-Katholieke geloof hadden geleerd. We zijn naar de Petrus en Pauluskerk geweest. We zagen indrukwekkende beelden, schilderijen en nog veel meer. We kregen een leuke rondleiding over de Katholieke kerk. We kregen uitleg van de manieren van de kerk op welke dag ze bijeen kwamen en wanneer iemand gedoopt werd."  

Nieuwe Kerk:
"De groepen 6 van de ABS zijn in mei naar de Nieuwe kerk geweest. 
Daar hebben we veel geleerd over de Nieuwe kerk zelf. En we zijn ook op een balkonnetje geweest van ongeveer 35 meter hoog. We zijn ook in het orgel geweest en we hebben ook veel geleerd over de geschiedenis van de kerk, zoals dat er 2 gesmolten spijkers aan elkaar waren gesmolten in een verbrande kerk in Engeland en ze waren in de vorm van een kruis."

Project 1969: 
Ieder jaar organiseert de school een schoolbreed project. De gehele school is op hetzelfde moment aan het werk rondom hetzelfde thema. Dit jaar was het thema "1969". Vijftig jaar terug in de tijd. Een belangrijk jaar waarin veel ontwikkelingen in gang zijn gezet. Hoe zag de wereld er toen uit. Wat is er veranderd en wat zal de toekomst ons bieden? Twee leerlingen schreven er een stukje over:

"Het project was heel leuk, het thema was 1969. We gingen als eerst naar de Sterrenwacht Middelburg. Dat was heel leuk, daarna gingen we naar een presentatie kijken van die mannen die daar werkten. Toen hebben we geleerd over de eerste maanlander, Neil Armstrong en over nog veel meer. We hebben ook nog knutselwerkjes gemaakt over het thema. We hebben nog een ruimte krant gemaakt, dat was super tof. Het einde van het project was heel leuk, want we hadden een eind feest in de Spot. Daar hebben we gezongen en gedanst daar deden ook een paar kinderen aan mee        bijvoorbeeld gedrumd of piano gespeeld of gezongen. Soms mochten we ook mee dansen op het podium. Het was samengevat een super leuk project!"

Museumproject "de tulp": 
Binnen ons cultureel aanbod is voor de groepen 6 een bezoek aan het Zeeuws Museum opgenomen. Dit doen zij aan de hand van het project "de tulp". In de klas wordt onder andere middels een gastles aandacht geschonken aan de handelsgeschiedenis van Nederland, de tulpengekte als eerste economische bubbel en de kunstgeschiedenis rondom stillevens. Naast de aandacht hiervoor in de klas, hebben de kinderen ook een bezoek gebracht aan het museum zelf. Dit schrijven de kinderen erover:

"We kregen een gastles over de geschiedenis van de tulp. Er kwam een vrouw van het Zeeuws museum. Ze deed ook een proefje met ons, we moesten water met ecoline en daar deden we een tulp in. Twee weken daarna gingen we naar het museum en daar kregen we een rond leiding. We vonden het super leuk en we hopen dat we er nog een keer naartoe mogen"

Op schoolreis naar de Efteling!: 
Schoolreizen horen natuurlijk bij de basisschool. Samen een gezellige dag beleven. De ABS biedt een gevarieerd aanbod aan schoolreis. De bestemmingen vormen gedurende de basisschoolperiode een mix van educatie en plezierbeleving. Dit jaar gingen de groepen 6 en 7 naar attractiepark de Efteling! 

Een stukje namens de kinderen:
"De schoolreis vond iedereen leuk, we gingen in de Baron en naar de Bobslee. Veel kinderen vinden het heel jammer dat de bobslee weggaat in september. Gelukkig konden wij er nog in! Er waren veel leuke attracties en het was heel gezellig met de kinderen in de klas. Vooraf mochten we in de groepjes in de klas een schema maken van de dag en een route door het park. We moesten hiervoor overleggen en plannen. Dat ging heel goed. De busreis was gezellig en er was natuurlijk veel te snoepen! 😀😁"

ABS Middelburg

Adres:
Zuidsingel 17
4331 RR Middelburg

Telefoon:
0118-613508

Mail
info@absmiddelburg.nl

Neem contact op!
Onze kernwaarden

Puur

Passie

Persoonlijk

Prestatie

Plezier