Welkom op de groepspagina van de groepen 5, schooljaar 2019-2020

Vanaf woensdag 18 Maart 2020 ABS afstandsonderwijs

Plotseling begroeten we elkaar niet meer in de klas, maar onderhouden we digitaal contact met onze leerlingen (nadat de broodnodige werkboekjes en spulletjes zijn verzameld en opgehaald).

Wij organiseren het thuisonderwijs voor de groepen 5 via Google Classroom. Voor alle leerlingen is een Google-account aangemaakt en via filmpjes is uitgelegd hoe e.e.a. werkt. Er is zelfs aan een ICT help-desk gedacht. Iedere morgen wordt er een dagtaak klaargezet en elke maandag is er een weektaak.

En er zijn ook keuzetaken, klaaropdrachten en vragenuurtjes, waarbij de juffen via Classroom klaar zitten om alle (digitale) vragen te beantwoorden. Twee keer per week onderhouden wij  telefonisch contact met al onze leerlingen. Zo hopen wij samen het beste te maken van een ongunstige situatie.

deze leerlingen zijn er al klaar voor! u ook?

Muziekles

De kinderen van groep 5 krijgen om de week muziekles van juf Petra, onze groepsleerkracht en tevens vakleerkracht muziek. Ze leert de kinderen noten lezen en oefenen daarbij op verschillende muziekinstrumenten. Vanzelfsprekend wordt er ook veel gezongen.

   

Talentontwikkeling

Drie keer per schooljaar krijgen alle groep 5&6 leerlingen (gemixt) Talentontwikkelingslessen, waarbij leerlingen buiten hun eigen klas, maar binnen een zelf gekozen expertisegebied creatief leren te denken en doen. Door samen te leren over een gedeelde interesse, leren ze ook analytisch en kritisch te denken en  krijgen ze meer zelfinzicht. Elke ronde bestaat uit 3 lessen, waarbij er via verschillende werkvormen wordt geleerd en gecommuniceerd. Bijv. in 3 lessen wat basis Chinees leren, dan hoort eten met stokjes er natuurlijk ook bij:

Sportclinics tijdens de gymlessen

Onze leerlingen gymmen twee keer per week, waarbij er ook tijd en ruimte wordt vrijgemaakt om les te krijgen van (semi) professionals, middels een handbalclinic of een Skills & Controll Zaalvoetbal clinic (februari 2020).

Computational Thinking, Ozobots programmeren

Naast het implementeren van de leerlijnen Digitale geletterdheid heeft ABS een hoop mooi lesmateriaal aangeschaft. Zo zijn er ook Ozobots (mini robots) aangeschaft, waarmee onze groep 5 leerlingen intens genieten van het op een speelse wijze ''leren programmeren'':

november 2019: Landelijke Actiedag, Keep it clean en Voetbalclinic

- Op de landelijke actiedag waren onze leerlingen ''wél topprioriteit'' en hingen positieve verhalen en fijne onderwijs herinneringen op, geschreven door en met hun ouders. Hiermee vroegen wij aandacht voor het belang van goed onderwijs van bekwame, bevoegde en bevlogen leerkrachten en ondersteuners nodig. Want naast enige optimisme over de toegekende gelden, blijft het bezwaar tegen het eenmalige karakter ervan.

- de laatste groepen 5 deden mee met de Zwerfafval Battle voor een Mooi Middelburg''!
Na een interessante proefles gingen we samen met hulpouders én ''knijpers'' we met onze leerlingen op pad om zwerfafval rondom onze school te verzamelen.  Voor het 2e jaar doen al onze groepen 5 tot en met 8 mee met de opruimweken rondom de landelijke opschoondag Keep it Clean Day!

- Onder leiding van Youssef (een bekende Nederlandse Zaalvoetballer) kregen onze groep 5 leerlingen een leerzame en sportieve zaalvoetbalclinic, waarbij ook focus gelegd werd op de juiste technieken van gericht passen en goed aannemen van de bal!

oktober 2019: finale voorleeswedstrijd groepen 5,

met John Louws en Marianne Blommaert als juryleden en Maloe de Boer (uit 5c) als trotse winnares.

september 2019: naar een Kunsttentoonstelling in de Vleeshal te Middelburg

De kinderen mochten eerst een kijkje nemen op de vijf verschillende fantasie zolders en daarna zelf een kunstwerk maken. 

Voor praktische informatie over de groep, klik hier.

ABS Middelburg

Adres:
Zuidsingel 17
4331 RR Middelburg

Telefoon:
0118-613508

Mail
info@absmiddelburg.nl

Neem contact op!
Onze kernwaarden

Puur

Passie

Persoonlijk

Prestatie

Plezier