Formulieren

Inschrijven nieuwe leerlingen:

Zoekt u een school voor uw zoon of dochter?

Uw zoon/dochter is bij ons van harte welkom. Komt u gerust eens vrijblijvend kennismaken met de school. U kunt ons hiervoor bellen op 0118 613508 op per mail contact leggen (info@absmiddelburg.nl). 

 

Aanmeldformulier                           (zakelijke gegevens)

Intakeformulier                                (informatie over uw kind, zodat wij hem / haar vanaf de start zo goed mogelijk kunnen begeleiden)

 

Ziek op school 

Hiermee geeft u de school toestemming om op de juiste manier te handelen bij ziekte.

-Formulier ziek op school

 

Extra Verlof

Aanvragen buitengewoon verlof

Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie?

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. U kunt een boete krijgen als u dit wel doet. Als u in de schoolvakanties niet weg kunt door uw werk kunt u toestemming vragen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.

Vrij buiten de schoolvakanties

Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke aard van uw beroep. Bijvoorbeeld omdat u:

  • seizoensgebonden werk heeft, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca;
  • met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties;
  • als zelfstandige een groot deel van uw inkomen mist als u tijdens de schoolvakanties weg bent.

In dat geval kunt toestemming vragen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit heet ‘beroep op vrijstelling’.

Toestemming aanvragen bij directeur van de school

U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet 8 weken of eerder voordat u op vakantie gaat. De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet. De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk aan de directeur melden.

Bewijzen dat u niet tijdens schoolvakantie op vakantie kunt

Kunt u geen enkele schoolvakantie 2 weken achter elkaar op vakantie? En komt dit door uw werk? 

Dan moet u dit kunnen bewijzen:

  • Als ondernemer moet u kunnen aantonen dat u een groot deel van uw inkomsten mist als u tijdens schoolvakanties op vakantie gaat.
  • Als werknemer kunt u een verklaring van uw werkgever overleggen. Bijvoorbeeld als u seizoenswerk doet.

Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties

Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:

  • dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;
  • u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties;
  • u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest;
  • u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele schoolvakantie.

Vrij voor bijzondere gebeurtenissen

Uw kind kan ook vrij krijgen bij bijzondere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij een begrafenis of huwelijk. Hiervoor moet u toestemming vragen. Dit doet u bij de directeur van de school. Bij bijzondere gebeurtenissen kunt u voor meer dan 10 dagen vrij vragen. U moet toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Hij controleert of kinderen naar school gaan.

Op de volgende websites kunt u meer informatie lezen over het aanvragen van buitengewoon verlof voor uw kind.

-Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie? | Rijksoverheid.nl

-Jonger dan 18 | Leren in Zeeland

-Leerplichtwet

-Aanvraagformulier extra verlof

Ouderbijdrage

-Formulier akkoordverklaring vrijwillige ouderbijdrage 

 

 

ABS Middelburg

Adres:
Zuidsingel 17
4331 RR Middelburg

Telefoon:
0118-613508

Mail
info@absmiddelburg.nl

Neem contact op!
Onze kernwaarden

Puur

Passie

Persoonlijk

Prestatie

Plezier