Formulieren

Inschrijven nieuwe leerlingen:

Zoekt u een school voor uw zoon of dochter?

Uw zoon/dochter is bij ons van harte welkom. Komt u gerust eens vrijblijvend kennismaken met de school. U kunt ons hiervoor bellen op 0118 613508 op per mail contact leggen (info@absmiddelburg.nl). 

 

Aanmeldingsformulier                   (zakelijke gegevens)

Intakeformulier                                (informatie over uw kind, zodat wij hem / haar vanaf de start zo goed mogelijk kunnen begeleiden)

 

Ziek op school 

Hiermee geeft u de school toestemming om op de juiste manier te handelen bij ziekte.

-Formulier ziek op school

Extra Verlof

-Leerplichtwet

-De regels voor Extra Verlof uitgelegd.

-Formulier Verzoek Extra Verlof 

Ouderbijdrage

-Formulier akkoordverklaring vrijwillige ouderbijdrage 

Declaratieformulier administratie

-Declaratieformulier

 

 

ABS Middelburg

Adres:
Zuidsingel 17
4331 RR Middelburg

Telefoon:
0118-613508

Mail
info@absmiddelburg.nl

Neem contact op!
Onze kernwaarden

Puur

Passie

Persoonlijk

Prestatie

Plezier