Loading...
4 tot 12 2017-05-19T10:00:46+00:00
Nieuwsgierig? Kom kennismaken!

van 4 tot 12 jaar

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar bieden we uitdagend en goed onderwijs en voor- en naschoolse opvang met vriendjes en vriendinnetjes.

praktische informatie       Onze kernwaarden

Onderwijs

BSO

De ABS verzorgt onderwijs voor 4 tot 12 jarigen. De kinderen zitten met leeftijdgenoten in acht jaargroepen. Het onderwijs in deze groepen heeft een doorgaande lijn die afgestemd is op de ontwikkeling van de leerlingen. Ons onderwijs bereidt kinderen voor op hun toekomst in snel veranderende wereld vol kansen en bedreigingen. 

De basis van ons onderwijs is een veilig en prettig pedagogisch klimaat. We besteden veel aandacht aan de sfeer in de klas, aan de positie van kinderen in hun groep en aan de omgang van leerlingen met elkaar en met hun leerkrachten. 

Ons onderwijs kent 4 pijlers:

* samenwerken als belangrijke vaardigheid;

om op prettige en succesvolle wijze te functioneren in het vervolgonderwijs en in de maatschappij worden samenwerkingsvaardigheden verwacht. We oefenen samenwerken vanaf groep 1. 

* goede leerlingenzorg

Goede leerlingenzorg zit in het DNA van onze school! Instructie, organisatie, oefening en lesaanbod wordt aangepast aan wat de leerling nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. We besteden veel tijd aan de juiste zorg voor elk kind. Bij ingewikkelde hulpvragen schakelen we  ambulante diensten in.

* breed leerstofaanbod

samen  met instanties om ons heen bieden we een breed en afwisselend onderwijsaanbod. Cultuur, historie, wereldgodsdiensten, ICT, sport, dans en muziek hebben een plek in ons aanbod.

veel aandacht voor de basisvaardigheden taal - lezen en rekenen;

We leggen een stevige basis op het gebied van deze basisvaardigheden. Belangrijk, omdat het een basis is om daarna te kunnen specialiseren. We hebben leerkrachten met extra kennis in dienst en schakelen experts in voor extra ondersteuning.

 

Hier vindt u ons schoolplan 2015 - 2019!

We bieden opvang voor- en na schooltijd aan. Ouders die vroeg aan het werk gaan, kunnen hun kinderen vanaf 7:00 (hier ontbijten) of 7:30 (thuis ontbijten) naar de opvang brengen. 

Na schooltijd kunnen de kinderen naar de buitenschoolse opvang (BSO). Samen of alleen spelen, knutselen, sporten, gewoon uitrusten of huiswerk maken, het kan allemaal op de BSO.

We bieden buitenschoolse opvang in de school aan of bij de Wigwam.

Ook bij Koozie kunt u terecht voor deze opvangvormen.

 

> Ga naar 0 tot 4 jaar