Nieuwsgierig? Kom kennismaken!

0 - 4 jaar

Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen binnen Kindcentrum ABS terecht in de peutergroep of bij het kinderdagverblijf. Onze medewerkers hebben oog voor de kinderen en de activiteiten zijn er op gericht om uw kind op een plezierige wijze te prikkelen en te motiveren.

Deze groepen bevinden zich op de begane grond, op de gang samen met 3 kleutergroepen. In het pedagogisch werkplan  staat beschreven hoe we visie, missie en uitgangpunten voor pedagogisch beleid in de praktijk brengen. U vindt de werkplannen bij de diverse opvangvormen.

  

Kinderdagverblijf

Peutergroep

Locatie

Ons kinderdagverblijf is gevestigd op de begane grond van ons hoofdgebouw, naast de peutergroep en de kleutergroepen. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een veilige en prettige sfeer. Naast de verzorging van de kinderen, stimuleren zij de kinderen in hun ontwikkeling. 

Ons kinderdagverblijf telt drie rustige slaapkamers.

Openingstijden

Het kinderdagverblijf is vijf dagen per week geopend van 7.30 tot 18.00 uur. Kinderen worden tussen 7.30 en 9.00 uur gebracht. Of vanaf 13.00 uur. Ophalen vindt plaats tussen 16.30 en 18.00 uur. Ook is het mogelijk om een dag arrangement aansluitend bij de schooltijden af te nemen (tot 15.00 uur).

Rondleiding

U bent van harte welkom vrijblijvend een kijkje te nemen op de groep. U kunt hiervoor een afspraak maken via 0118-614532 of per mail: klantadvies@skow.nl

Inschrijven

Voor meer informatie of  inschrijving van uw kind kunt u contact opnemen met KOW (klantadvies@skow.nl en 0118 614532)

Pedagogisch werkplan

Hier vindt u het pedagogisch werkplan van het kinderdagverblijf.

 

Openingstijden

De peutergroep is geopend op maandag-, woensdag-, donderdag- en  vrijdagochtend. Op de peutergroep zijn kinderen van 2 tot 4 jaar welkom. Spelen en spelend leren staan centraal tijdens deze ochtenden. De kinderen worden geobserveerd en er worden activiteiten aangeboden die passend zijn bij de ontwikkelingslijnen en belangstellingswereld van de kinderen. Kinderen worden uitgedaagd en geprikkeld om activiteiten te proberen en te kiezen die het kind nog niet gedaan heeft of niet zo snel zelf zou uitkiezen. Hierbij wordt het ontwikkelen van een brede interesse gestimuleerd.

Inschrijven

Voor meer informatie of  inschrijving van uw kind kunt u contact opnemen met KOW (klantadvies@skow.nl en 0118 614532)

Pedagogisch werkplan

Hier vindt u het pedagogisch werkplan van de peutergroep.

 

> Ga naar 4 tot 12 jaar