0 tot 4 jaar

Dagverblijf & Peutergroep

4 tot 12 jaar

Onderwijs & Buitenschoolse opvang

Agenda

Er staat niets gepland.

Volledige agenda

Niels Hariot per 1 november 2020 nieuwe adjunct-directeur

Het bestuur van de ABS is verheugd te melden dat per 1 november 2020 Niels Hariot als adjunct-directeur benoemd zal worden. Niels is sinds 2007 werkzaam op de ABS en heeft de afgelopen jaren als leerkracht en bouwcoördinator op school gewerkt. Hij zet nu een mooie nieuwe stap naar de [...]

Beslisboom bij verkoudheidsklachten

Op school gebruiken we de beslisboom bij neusverkoudheid opgesteld door Boink. Met de beslisboom kan school of de ouder bepalen of een kind met een neusverkoudheid wel of niet mag komen. Er is een beslisboom voor kinderen van 0-6 jaar (t/m groep 2) en een beslisboom voor kinderen van 7 t/m [...]