0 tot 4 jaar

Dagverblijf & Peutergroep

4 tot 12 jaar

Onderwijs & Buitenschoolse opvang

Agenda

10 november 2020
10 december 2020
18 januari 2021
Volledige agenda

Beslisboom bij verkoudheidsklachten

Op school gebruiken we de beslisboom bij neusverkoudheid opgesteld door Boink. Met de beslisboom kan school of de ouder bepalen of een kind met een neusverkoudheid wel of niet mag komen. Er is een beslisboom voor kinderen van 0-6 jaar (t/m groep 2) en een beslisboom voor kinderen van 7 t/m [...]

Groep 8 zwaait af

Met een feestelijke slotavond en het traditionele uitspringen namen we afscheid van onze achtstegroepers! Wat een mooi afscheid werd het. Groep 8-ers, het gaat jullie goed!