0 tot 4 jaar

Dagverblijf & Peutergroep

4 tot 12 jaar

Onderwijs & Buitenschoolse opvang

Agenda

5 februari 2020
13 februari 2020
18 februari 2020
Volledige agenda

Filmpje deelname groep 8 aan Junior Meet Up

De groepen 8 namen deel aan opnamen van een Junior Meet Up in de Zeeuwse Bibliotheek. Organisatie, uitwerken format, presentatie en redactie was een samenwerking tussen VPRO's Het klokhuis en de ZeeuwseBibliotheek (ZB).  Het thema was de klimaatverandering en de invloed van de mens hierop. Zie hier een mooie impressie.

2020

Het team van de ABS wenst u een gelukkig, gezond en mooi nieuw jaar toe! We gaan komende maanden weer mooie stappen zetten om onze leerlingen een fijne schooltijd en goede ontwikkelingskansen te kunnen blijven geven. Naast blijvende aandacht voor spelend leren en het aanleren van  basisvaardigheden, gaan we: een [...]

Vacature in de Medezeggenschapsraad

Meedenken over de koers van de school? Vanaf januari 2020 is er vacature in de medezeggenschapsraad. Hier vindt u meer informatie. U kan vrijblijvend informatie inwinnen via mr@absmiddelburg.nl