Loading...
Home 2017-05-19T10:00:46+00:00

Welkom bij de ABS

Welkom op de website van de ABS, het kindcentrum in de binnenstad van Middelburg.

Kindcentrum ABS biedt kinderen van 0 t/m 12 jaar alle mogelijkheden om met zelfvertrouwen te spelen, te ontdekken, te bewegen en te leren. Onze medewerkers staan dichtbij de leerlingen en de ouders en stimuleren de leerlingen om flexibel, creatief, ondernemend en zelfstandig te zijn.

Gelijkwaardigheid tussen mensen, ongeacht geloof of levensovertuiging, is ons uitgangspunt; we vinden openheid, samenwerking en wederzijds respect belangrijk.

Wie zich hierin kan vinden, is van harte welkom bij ons.

0 tot 4 jaar

Dagverblijf & Peutergroep

4 tot 12 jaar

Onderwijs & Buitenschoolse opvang

Agenda

5 december 2017
6 december 2017
14 december 2017
Volledige agenda

Evaluatie ouderavond

We kijken terug op een geslaagde ouderavond van 24 oktober. De workshops en groepsinformatieavonden werden goed bezocht. Onder ouders / verzorgers en medewerkers wordt op dit moment een evaluatie uitgevoerd. Een verslag volgt!   (wilt u ook meedoen aan de evaluatie --> via info@absmiddelburg.nl vraagt u de link aan)

Kinderboekenweek!

De kinderboekenweek kent het thema Gruwelijk Eng. Bij de opening kwamen veel kinderen (en volwassenen) verkleed naar school.  

Gestart met KIVA

We zijn gestart met KIVA. Dit programma helpt ons een fijne sfeer in de groepen te houden en wordt ingezet ter voorkomen of oplossen van pesten in de groep. Zie hier de eerste ouderbrief.