Welkom bij de ABS

Welkom op de website van de ABS, het kindcentrum in de binnenstad van Middelburg.

Kindcentrum ABS biedt kinderen van 0 t/m 12 jaar alle mogelijkheden om met zelfvertrouwen te spelen, te ontdekken, te bewegen en te leren. Onze medewerkers staan dichtbij de leerlingen en de ouders en stimuleren de leerlingen om flexibel, creatief, ondernemend en zelfstandig te zijn.

Gelijkwaardigheid tussen mensen, ongeacht geloof of levensovertuiging, is ons uitgangspunt; we vinden openheid, samenwerking en wederzijds respect belangrijk.

Wie zich hierin kan vinden, is van harte welkom bij ons.

0 tot 4 jaar

Dagverblijf & Peutergroep

4 tot 12 jaar

Onderwijs & Buitenschoolse opvang

Agenda

5 oktober 2016
21 oktober 2016
Volledige agenda

Nieuwsbrief 16 september 2016

ABS Nieuwsbrief 16 september 2016 De kop is eraf .... de kinderen raken meer gewend aan het vroege opstaan, de kinderen kennen de route naar de klas en de afspraken in de klas zijn gemaakt. Klassen met nieuwe leerkrachten raken ingespeeld op elkaar, nieuwe kinderen beginnen zich steeds meer thuis te voelen [...]

Programma ouderavond 5 oktober 2016

PROGRAMMA OUDERAVOND 5 oktober 2016 1e ronde                                 19:00 – 19:40 uur Groepsinformatieavond: groepen 1-2 in het eigen lokaal groepen 7 in het eigen lokaal Workshops: ICT (in lokaal 6b, 2e verdieping hoofdgebouw) toekomst ABS met directeur (lokaal 5C, 1e verdieping hoofdgebouw) leerlingenzorg (lokaal 8b, 2e verdieping hoofdgebouw) ================================================================= 2e ronde: [...]