Welkom bij de ABS

Welkom op de website van de ABS, het kindcentrum in de binnenstad van Middelburg.

Kindcentrum ABS biedt kinderen van 0 t/m 12 jaar alle mogelijkheden om met zelfvertrouwen te spelen, te ontdekken, te bewegen en te leren. Onze medewerkers staan dichtbij de leerlingen en de ouders en stimuleren de leerlingen om flexibel, creatief, ondernemend en zelfstandig te zijn.

Gelijkwaardigheid tussen mensen, ongeacht geloof of levensovertuiging, is ons uitgangspunt; we vinden openheid, samenwerking en wederzijds respect belangrijk.

Wie zich hierin kan vinden, is van harte welkom bij ons.

0 tot 4 jaar

Dagverblijf & Peutergroep

4 tot 12 jaar

Onderwijs & Buitenschoolse opvang

Agenda

11 april 2017
14 april 2017
17 april 2017
Volledige agenda

Nieuwsbrief 20 januari 2017

Hier leest u de nieuwsbrief van 20 januari.

ABS wordt KiVa-school!

Een goed pedagogisch klimaat is het fundament van een fijne school! Wij zijn hier zuinig op en wij introduceren in het schooljaar 2017 – 2018 KiVa. […]

Nieuwsbrief 16 december 2016

Zie hier de Nieuwsbrief van 16 december